Nəşrlər

Nəşrlər

Tanrı: fəlsəfi arqumentlər

Hörmətli oxucumuz, “Aqora Fəlsəfə Akademiyası”nın ilk məhsulunu sizə təqdim edirik: “Tanrı varmı?” – sualı fəlsəfənin ən fundamental və ən aktual suallarındandır. Bu sual əsrlər boyu filosofları düşündürüb; hər dəfə də onları yeni sübutlar kəşf etməyə sövq edib. Müasir dövrdə də ...

Contact Us