Yazılar

Həqiqətin mənaları haqda

Çox olub, məndən “mənə həqiqəti de!” – deyə soruşublar. Xüsusən də həyatı – düşüncələri, inamları ilə ...
Yazılar

Söhrəvərdi: ölçülərin sonlu olması

Azərbaycanlı filosof Şəhabəddin Söhrəvərdi “əl-Əlvahul-imadiyyə” adlı əsərində ölçülərin, yəni məsafə və uzunluqların sonlu olması ilə bağlı ...
Yazılar

Ruhun mücərrədliyi haqda

Hər insan özünü müşahidə edəndə intuitiv olaraq dərk edir ki, hiss və ya müəyyən bir əsaslandırma ...
Yazılar

Qetier problemi nədir?

Edmund Qetier 1963-ci il 2,5 səhifəlik bir məqalə yazmaqla çağdaş epistemologiyada dönüş nöqtəsi yaradır; “Əsaslandırılmış doğru ...
Yazılar

“Havada asılı insan” eksperimenti

Müsəlman filosof İbn Sinanın fəlsəfədə irəli sürdüyü ən ciddi fəlsəfi görüşlərindən biri “havada asılı insan” adlı ...
Yazılar

Qetier problemi və biliyin tərifi

1. Bilik anlayışına ənənəvi baxış Bilik[1] nədir? Bu suala cavab tapmaq üçün bir çox filosoflar bilik anlayışının ...
Yazılar

Dekart: “Düşünürəm, deməli, varam”.

Dekart rasional filosofların əsas fiqurlarından və Avropada fəlsəfi inqilabın qurucularından biri olub. O öz fəlsəfəsinə dağıdıcı, ...
Yazılar

Nə üçün ölüm bu qədər vahiməlidir?

“Ölüm mümkün olan ən qəti real gerçəklikdir”. – Martin Haydeger Ölüm insan həyatında ən vacib qorxu ...
Yazılar

Radikal şəkkin müdafiəsi

1. İllüziya yaradan maddələrin istifadəsi təcrübəsi göstərir ki, insan istifadə etdiyi maddənin növünə uyğun illüziyaya məruz ...
Yazılar

Başqa zehinlər problemi

Bu yazıda fəlsəfənin əsas qollarından biri hesab olunan “zehin fəlsəfəsi”ndə müzakirə olunan “başqa zehinlər problemi”ni (the ...

Contact Us