Yazılar

Həyatın mənası nədir?

Çağdaş dünyada elm qəti olaraq cəmiyyətin məhsuldar qüvvəsinə çevrilib; elm-texnika insan cəmiyyətinin əsas aparacı mühərriki hesab ...
Yazılar

“Mən” – bədəndən fərqli bir nəsnə kimi

İnsanın, özünün öz bədəni ilə eyni olduğunu düşünməsi yanlışdır. Göstərmək lazımdır ki, “öz” elə özün bədəni ...
Yazılar

Nə üçün idrak beyində baş vermir?

Dərketmə prosesinin harada və necə baş verməsi haqda müxtəlif fikirlər irəli sürülüb. İnsanlar tərəfindən daha çox ...
Yazılar

İbn Sina: “Havada asılı insan” arqumenti

1. Giriş Həqiqəti bilmək daim insanın maraq dairəsində ilk sırada gəlir. Həyatı ilə sıx əlaqəli olan ...
Yazılar

Davamlı yuxu və gerçəklik

Bu yazıda fəlsəfədə müzakirə edilən maraqlı bir skeptik fərziyyədən – davamlı yuxu fərziyyəsindən söz açacağam. İlk ...
Yazılar

Azad iradə lehində yeni bir arqument

Bir bölgüdə fəlsəfi sualları iki qrupa ayırmaq olar: təxirəsalınmaz suallar və təxirəsalınan suallar. Təxirəsalınmaz suallar bilavasitə ...

Contact Us