Daily Archives: 15 May 2021

Yazılar

Dekart: “Düşünürəm, deməli, varam”.

Dekart rasional filosofların əsas fiqurlarından və Avropada fəlsəfi inqilabın qurucularından biri olub. O öz fəlsəfəsinə dağıdıcı, fırtınalı şəkk ilə başladı, çünki düşüncələr daim bir-birilə toqquşurlar, odur ki yanlışlığa məruz qala bilərlər. Duyğular çox vaxt aldadıcıdırlar. Deməli, onlar da etibarsızdır. Beləcə ...
Yazılar

Nə üçün ölüm bu qədər vahiməlidir?

“Ölüm mümkün olan ən qəti real gerçəklikdir”. – Martin Haydeger Ölüm insan həyatında ən vacib qorxu qaynaqlarından biri hesab olunur. Bəs bu dərin ekzistensial qorxunun kökü nədir? İnsanlar özlərinin və yaxınlarının ölümünü niyə bu qədər kədərli və qorxulu hesab edirlər? ...
Yazılar

Radikal şəkkin müdafiəsi

1. İllüziya yaradan maddələrin istifadəsi təcrübəsi göstərir ki, insan istifadə etdiyi maddənin növünə uyğun illüziyaya məruz qalır. Belə ki, bəzi maddələr zaman axışının təbii sürətini dəyişir, bəziləri əşyaların miqdar və ölçülərini dəyişir, bəziləri isə, yəni ən şiddətliləri insan üçün büsbütün ...

Contact Us