Daily Archives: 18 May 2021

Yazılar

Qetier problemi və biliyin tərifi

1. Bilik anlayışına ənənəvi baxış Bilik[1] nədir? Bu suala cavab tapmaq üçün bir çox filosoflar bilik anlayışının analiz olunmasını təklif edib. Bu məqsədlə, qeyd olunan anlayışın tərkib hissələrinin bir-bir təsvirini və izahını vermək lazımdır. Burada əsas qayda ondan ibarətdir ki, analiz ...

Contact Us