Daily Archives: 21 May 2021

Yazılar

Qetier problemi nədir?

Edmund Qetier 1963-ci il 2,5 səhifəlik bir məqalə yazmaqla çağdaş epistemologiyada dönüş nöqtəsi yaradır; “Əsaslandırılmış doğru inam bilikdirmi?” (Is justified true belief knowledge?) Qetier bu məqalədə göstərməyə çalışır ki, Platondan bu günə qədər yekdil şəkildə biliyə verilən ənənəvi tərif uğursuzdur, ...

Contact Us