Daily Archives: 24 May 2021

Yazılar

Ruhun mücərrədliyi haqda

Hər insan özünü müşahidə edəndə intuitiv olaraq dərk edir ki, hiss və ya müəyyən bir əsaslandırma ilə bilinən bədən üzvlərinin, hissələrinin – məsələn, duyğu orqanları ilə qavranılan xarici üzvlərin, habelə hiss və təcrübə ilə bilinən daxili üzvlərin – ötəsində “mən” ...

Contact Us