Daily Archives: 31 May 2021

Yazılar

Xarici aləm problemi haqda

“Xarici aləm” problemi nədir? Qısa və konkret şəkildə bu sualı İslam fəlsəfəsi kontekstində aydınlaşdırmaq istəsək, belə ifadə edə bilərik: mənim özümdən başqa da məndən kənarda nəsə və ya nələrsə varmı, yoxsa nə varsa, elə mənim özümdən ibarətdir? Bu o deməkdir ...

Contact Us