Daily Archives: 29 Avqust 2021

Yazılar

Tanrının varlığı haqda ontoloji arqument

1. Tanrının böyüklüyü İbrahimi dinlər kontekstində Tanrı kamil bir varlıq kimi başa düşülür. Yəni o, hər şeyə qadir olan, hər şeyi bilən, tamamilə xeyirxah, kainatın yaradıcısı və özü-özlüyündə var olandır. O həmçinin onu sadəcə kamil deyil, həm də mövcud olan ...

Contact Us