Daily Archives: 25 Sentyabr 2021

Yazılar

Molla Sədra: predikativ varlıq

1. Giriş “Mən bilirəm” dedikdə başa düşürük ki, “mən”i məndən kənar ifadə edən bir şeydən danışırıq; hər hansı bir şeyi bildiyimizi, hər hansı bir informasiyaya sahib olduğumuzu ifadə edirik. Bir çox analitik və sintetik cümlələrdə[1]  bu şeyi müşahidə etmək olur: ...

Contact Us