Daily Archives: 08 Aprel 2022

Yazılar

Hafizə – bilik qaynağı kimi

Bizim bir çox inam və biliklərimiz hafizəmizdə[1] qorunub saxlanılan şeylərlə əlaqəlidir: şəxslərin, məkanların adları, başqalarının çöhrəsi, riyazi tənliklər, məntiqi qaydalar, yaxın və ya uzaq keçmişdə baş verən hadisələr, hətta həyatınımızın müəyyən bir dövründə yaşadığımız sevinc və ya kədərlərimiz, daxili hallarımız ...

Contact Us